Algemene voorwaarden

Welkom bij de Trayner BV-webshop. Door deze webshop te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden"). Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze webshop.

Gebruik van de webshop

  • U moet minimaal 18 jaar oud zijn om deze webshop te gebruiken.

  • U mag deze webshop niet voor illegale of ongeoorloofde doeleinden gebruiken.

  • U mag de webshop niet op een manier gebruiken die de webshop kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of belemmeren of die interfereert met het gebruik van de webshop door andere partijen.

  • U mag geen ongeautoriseerde toegang proberen te verkrijgen tot de webshop of enige andere computersystemen of netwerken die verbonden zijn met de webshop.

Bestellingen en beschikbaarheid

Alle bestellingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten. Als een product niet beschikbaar is, zullen we u op de hoogte stellen en eventuele betalingen die u voor dat product heeft gedaan terugbetalen. We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook een bestelling te annuleren.

Prijzen en betalingen

Alle prijzen zijn in EURO en zijn inclusief BTW. Betaling moet volledig worden voldaan op het moment van het plaatsen van de bestelling. We behouden ons het recht voor om prijzen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Levering

We leveren de producten op het adres dat u bij uw bestelling heeft opgegeven. Leveringstijden zijn slechts schattingen en we zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen. U bent verantwoordelijk voor het inspecteren van de producten bij ontvangst en voor het melden van eventuele schade of defecten binnen 7 dagen na ontvangst.

Retouren en terugbetalingen

U kunt elk ongeopend en ongebruikt product binnen 14 dagen na ontvangst retourneren voor een volledige terugbetaling. We accepteren geen retouren van geopende of gebruikte producten. We zullen de aankoopprijs van de geretourneerde producten terugbetalen, maar niet de bezorgkosten. Als u een beschadigd of defect product ontvangt, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst contact met ons op via info@trayner.nl om een vervanging of terugbetaling te regelen.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze webshop, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's en afbeeldingen, is eigendom van Trayner BV en is beschermd door intellectueel eigendomsrecht. U mag geen enkele inhoud van deze webshop voor commerciële doeleinden gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Trayner BV.

Disclaimer van garanties

De producten en diensten die worden aangeboden op deze webshop worden geleverd "zoals ze zijn" en zonder enige garanties van welke aard dan ook. Trayner BV geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van deze webshop of de informatie, inhoud, materialen of producten die op deze webshop zijn opgenomen. Trayner BV is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze webshop, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade.

Beperking van aansprakelijkheid

Trayner BV is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze webshop, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade. Trayner BV is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van verlies van gebruik, gegevens of winst, of als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens.